Інформація про виявлення карантинних організмів при проведенні фітосанітарного моніторингу з 23 по 28 липня 2016 р.

29.07.2016 09:59

З метою встановлення фітосанітарного стану території країни фітосанітарні інспектори проводять фітосанітарний моніторинг сільськогосподарських і лісових угідь, місць зберігання і переробки рослин та рослинної продукції, пунктів карантину рослин і прилеглої до них території.

Так, за останній тиждень при проведенні моніторингу старих вогнищ карантинних організмів фітосанітарними інспекторами виявлено обмежено поширені в Україні карантинні організми:

Американський білий метелик – (Hyphantria cunea Drury):

- в Івано-Франківській області (в одному районі) на площі 0,2 га;

- у Харківській області (одному районі) на площі 1 га.

Західний кукурудзяний жук – (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte):

- в Івано-Франківській області (одному районі) на площі 15 га.

Рак картоплі – (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival):

- в Івано-Франківській області (одному районі) на площі  1,27 га.

Золотиста картопляна нематода –(Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens):

- в Івано-Франківській області (одному районі) на площі 0,93 га.

Амброзія полинолиста - (Ambrosia artemisiifolia L.):

- в Івано-Франківській області (одному районі) на площі  0,07 га;

- у Закарпатській області (одному районі, 1 місті) на площі 0,242 га;

- в Одеській області (одне місто) на площі 0,008 га;

- у Харківській області (в одинадцяти районах) на площі 240,47 га.

Повитиця польова – (Cuscuta сampestris Yunck.):

- у Харківській області (п’яти районах) на площі 0,64 га.

Актами обстеження на встановлення фітосанітарного стану засвідчено факт виявлення карантинних організмів, а також визначено заходи по знищенню цих шкідливих організмів та порядок переміщення об’єктів регулювання в карантинних зонах та за їх межі.